หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ตารางกิจกรรมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ

วัน / เดือน / ปีงานกิจกรรม
เดือน กันยายน
11 กันยายน 2566ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยประสานงานองค์กรสมาชิกให้สามารถบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ/ทีม จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
12 กันยายน 2566
(08.30-12.00 น.)
สภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ 2566
วาระ “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่”
18 กันยายน 2566ประชุมสรุปบทเรียนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการทำงานตามภารกิจ,ผลักดันเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
previous arrow
next arrow
Slider
Slider

ข่าวสารความรู้ และ งานประชาสัมพันธ์

▰ แจ้งเตือนสินค้า/บริการไม่ปลอดภัย

รู้จักสิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

โค้งสุดท้าย.. จากแม่สะเรียง

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
Phayao Developement Foundation (PDF)
91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-458-757  โทรสาร 054-458-766
เว็บไซต์: www.phayaocivil.org

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.