หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ตารางกิจกรรมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ

วัน / เดือน / ปีงานกิจกรรม
25 กันยายน 2565เวที ‘สานพลังสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ’
20 กันยายน 2565เวทีสาธารณะเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ณ รร.บุษย์น้ำทอง อ.เมืองฯ จ.ลำปาง
กันยายน 2565โครงการคาราวานสื่อสารสาธารณะเสริมสร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภค : พะเยาทีวีตลาดแตก
3 ก.ย. ตลาดนัดคลองถม อ.แม่ใจ
5 ก.ย. ตลาดบ้านมาง อ.เชียงม่วน
6 ก.ย. ตลาดบ้านบุญยืน อ.ปง
7 ก.ย. ตลาดบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้
8 ก.ย. ตลาดบ้านกว๊าน อ.ภูกามยาว
19 กรกฎาคม 2565
(08.30 - 16.00 น.)
เวทีเสวนา "ทิศทางการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ปี 2566" ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา
27 มิถุนายน 2565งานอบรมเสริมศักยภาพ หัวข้อ “แกนนำองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่”
previous arrow
next arrow
Slider
Slider

ข่าวสารความรู้ และ งานประชาสัมพันธ์

▰ แจ้งเตือนสินค้า/บริการไม่ปลอดภัย

มุมมองสื่อจากเยาวชนพะเยา

โค้งสุดท้าย.. จากแม่สะเรียง

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
Phayao Developement Foundation (PDF)
91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-458-757  โทรสาร 054-458-766
เว็บไซต์: www.phayaocivil.org

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2565 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2022, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.