ติดต่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา Phayao Developement Foundation (PDF)

91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-458-757 โทรสาร 054-458-766

Facebook มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ © มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.