การอบรมการผลักดันเชิงนโยบาย Policy advocacy เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ

วันที่ 19-21 เมษายน 2562 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ พิจิตร และกำแพงเพชร จัดเวทีการอบรมการผลักดันเชิงนโยบาย Policy advocacy โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.