นำร่องอบรม 3 เครือข่ายภาคประชาชน สร้างความเข้าใจสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 กลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 1 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 1 จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ณ โรงแรม ดิ เอ็ม เพลส จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้แทนจากเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผู้หญิง และเครือข่ายชาติพันธุ์ เข้าร่วมอบรมกว่า 35 คน

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.