คณะทำงานสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมจัดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” 30 เมษายน 2562

คณะทำงานสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมจัดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” 30 เมษายน 2562

รวมพลังคนพะเยาในการคุ้มครองสิทธิและเตรียมการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภครองรับกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะทำงานสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมเตรียมจัดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผลักดันกฎหมายของผู้บริโภค และการเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภครองรับกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีคณะทำงานฯเข้าร่วมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.