ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนจังหวัดพะเยาร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดการประชุมวางแผนการทำงานเพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยาครั้งที่  2 / 2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยในการประชุมมีมติและแนวทางในการดำเนินการ คือ

  1. ขอความอนุเคราะห์ สพม. 36 สพป.จังหวัดพะเยาเขต 1 และ 2 และศึกษาธิการ ทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกโรงเรียนทุกแห่งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนและสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

  2. ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและตำรวจจราจรนำข้อมูลรถรับส่งนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบกับทางขนส่งและที่ไม่ผ่านการตรวจสอบส่งต่อขนส่งแล้วนำส่งคืนให้กับทางโรงเรียนเหมือนเดิม

  3. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการติดสติ๊กเกอร์รถคันที่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องจะต้องมีการนำสติ๊กเกอร์ไปติดรถเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบกับทางขนส่งแล้ว

  4. ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นจังหวัดเพื่อติดตามแต่ละท้องถิ่นเรื่องการนำเอาสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารไปใช้

  5. ใช้เทคโนโลยีในการประสานหางานหารือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆผ่านไลน์กลุ่ม ขับเคลื่อนรถนักเรียนจังหวัดพะเยา

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.