มูลนิธิฯ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาโซนตะวันออก

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ (Team Operation Media Literacy) 5 อำเภอโซนตะวันออก ประกอบไปด้วย อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูซาง อำเภอจุน และอำเภอปง เพื่อการเท่าทันสื่อ โดยมีกระบวนการพัฒนาทักษะ ความรู้ และแนวคิดการเท่าทันสื่อ รวมถึงการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งแกนนำเยาวชนยังมีการวางแผนกิจกรรมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมในชุมชนในช่วงต่อไป โดยมีแกนนำเยาวชนและผู้จัดเข้าร่วมกว่า 80 คน ณ ภูจินดาโฮมสเตย์ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.