สถานที่จัดประชุมสัมมนา

สถานที่และห้องประชุมจัดประชุมสัมมนา

1. ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ในการจัดประชุม
2. ห้องพัก และอาหาร/อาหารว่างบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.