สถานที่จัดประชุมสัมมนา

สถานที่และห้องประชุมจัดประชุมสัมมนา

1. ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ในการจัดประชุม
2. ห้องพัก และอาหาร/อาหารว่างบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ © มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.