สภาองค์กรผู้บริโภคพะเยาจัดอบรมเฝ้าระวังยาอันตรายให้แกนนำพื้นที่ระดับตำบล

 

เมื่อ 9 เม.ย.65 คณะทำงานด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังยาอันตรายในสื่อโฆษณา และ ยาที่สามารถจำหน่ายได้ในร้านค้าร้านชำโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่จากสภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๋อม และตำบลห้วยลาน เพื่อจะได้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังยาอันตรายในชุมชน

 

ที่มา: แฟนเพจศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.