สอบ.ลำปาง – องค์กรสมาชิกสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมเวทีประเมินความเห็นฯ ประจำปีงบ 65

 

เมื่อ 20 ส.ค.65 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปางร่วมกับองค์กรสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง, เชียงใหม่ และลำพูน ได้เข้าร่วมเวทีสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

 

 

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.