สอบ.หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมศักยภาพแกนนำ – เตรียมขยายพื้นที่ทำงานครอบคลุม 4 อำเภอ

เมื่อ 12 พ.ค.65 สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบจัดอบรมแกนนำในหัวข้อ รู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภค และการเป็นสมาชิกสภาฯ เสริมศักยภาพการเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนและหารือเพื่อขยายการทำงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ อ.หางดง อ.สันทราย อ.ฮอด และ อ.สารภี

 

ที่มา: แฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.