สอบ.เตรียมทดสอบเบรกมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน 125CC รุ่นฮิต หวังยกระดับความปลอดภัยผู้ขับขี่

 

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์กลายมาเป็นยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางของคนไทย เห็นได้จากยอดขายและสถิติการจดทะเบียนสะสมรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ออกมาก็มีมากขึ้นทุก ๆ วัน

แต่ในทางกลับกันกลับเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไม่เว้นแต่ละวัน จึงตั้งข้อสังเกตว่านอกจากความประมาทที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้ว ส่วนของตัวรถจักรยานยนต์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็อาจส่งผลด้านความปลอดภัย

โดยเฉพาะระบบห้ามล้อ ที่ถือเป็นระบบป้องกันก่อนการเกิดเหตุหลักของรถจักรยานยนต์และยังมีความสัมพันธ์ในการสร้างความปลอดภัยร่วมกับยางล้อและพื้นถนน

ด้วยเหตุนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิจัยและทดสอบสมรรถนะการห้ามล้อจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125CC ด้วยมาตรฐานการทดสอบ R78 กับรถจักรยานยนต์รุ่นยอดนิยม จำนวน 7 รุ่น ใน 4 ยี่ห้อ

เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสอดคล้องกับราคาที่จ่าย และคาดว่าผลทดสอบดังกล่าวจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.