องค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ อัพสกิลทักษะการสื่อสาร ยกระดับงานสร้างสรรค์สื่อเตือนภัยผู้บริโภค

 

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสบายเบส อ.เมืองฯ จ.พะเยา

องค์กรผู้บริโภคภาคเหนือร่วมจัด เวทีพัฒนาทีมนักสื่อสารและรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจ เฝ้าระวังและเตือนภัย ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคละแกนนำด้านงานสื่อสารในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา, แพร่, น่าน, เชียงราย, เชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้แกนนำนักสื่อสารมีความรู้และความเข้าใจต่องานสื่อสารและการรณรงค์ มีทักษะการออกแบบงานรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคและองค์กรสมาชิก

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.