เยาวชนคนภูซางใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 21-22 เมษายน 2562 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการเยาวชนคนภูซางใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่สภาเด็กและเยาวชนอำเภอภูซาง ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง ตำบลป่าสัก ตำบลทุ่งกล้วย และเทศบาลตำบลสบบง ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 60 คน ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.