เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาองค์กร และสถานการณ์การทำงานคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ภาคเหนือ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ และกำแพงเพชร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาองค์กร และสถานการณ์การทำงานคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ภาคเหนือ โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานและวางแผนปฎิบัติการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมองค์กรผู้บริโภคเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.