โรงเรียนเอกชนพะเยา พร้อมพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดครั้งที่ 2/2562 โดยมี ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยในครั้งนี้ ผู้แทนมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้นำเสนอมติร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย อันสืบเนื่องมาจากวาระประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อยู่ด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ประเด็นดังนี้

  1. ขอความอนุเคราะห์ สพม.36 , สพป.พะเยา เขต 1 และเขต 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกโรงเรียนทุกแห่งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนและสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

  2. ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและตำรวจจราจรนำข้อมูลรถรับส่งนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบกับทางขนส่งและที่ไม่ผ่านการตรวจสอบส่งต่อขนส่งแล้วนำส่งคืนให้กับทางโรงเรียนเหมือนเดิม

  3. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการติดสติ๊กเกอร์รถคันที่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้อง จะต้องมีการนำสติ๊กเกอร์ไปติดรถเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบกับทางขนส่งแล้ว

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.