หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ จัดเวทีพัฒนานโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดรูปธรรม

 

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 ณ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา อ.เมืองฯ จ.พะเยา

หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดเวทีพัฒนานโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคจากสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับภาค โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยประจำจังหวัดและหน่วยประสานจังหวัด จำนวน 40 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำและพัฒนานโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรมใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1. ลดปัญหาการเคลมสินค้าไม่ตรงปกและเก็บเงินปลายทาง (COD) ของบริษัทขนส่งเอกชน, 2. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัย, 3. พัฒนาแนวทางการทำสัญญาหอพักที่เป็นธรรม, 4. ผลักดันอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 5. ส่งเสริมอาหารถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน, 6. พัฒนาโมเดลการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในเมืองเชียงใหม่ และ 7. ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดยาผสมสารสเตียรอยด์

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.