ศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จ.น่าน จัดเวทีประเมินสถานการณ์ผู้บริโภค เตรียมหนุนเสริมขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 66


 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จ.น่าน จัดเวทีประเมินสถานการณ์และวางแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมดิอิมเพรส อ.เมือง จ.น่าน

 

นายวุฒิกร พุทธิกุล หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จ.น่าน กล่าวว่า “สิทธิผู้บริโภค คือ สิทธิขั้นพื้นฐานที่ชาวเมืองน่านต้องรับรู้ ด้วยองค์กรศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในฐานะเป็นกลไกการประสานงานของเครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนตาม พรบ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานตำรวจไซเบอร์และกลุ่มสมาชิกองค์ผู้บริโภค จำนวน 10 องค์กร ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะ พร้อมหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานขององค์กรผู้บริโภคในปีงบประมาณ 2566 จะได้มีการขับเคลื่อนงานพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการ”

 

ด้าน พ.ต.ท เมธาสิทธ์ พันธ์อิทธิโรจ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองน่าน ได้นำเสนอสถานการณ์ปัญหาการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยรูปแบบการหลอกลวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกผ่าน แก๊งคอลเซนเตอร์ หรือพัสดุฉ้อโกงจากระบบเก็บเงินปลายทาง (COD) พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยกับผู้เข้าร่วมเวทีได้เตรียมตัวและเฝ้าระวัง

 

โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนฯ ได้เสนอการทำงานแลกเปลี่ยนสถานการณ์สินค้าไม่ตรงปกเพื่อเป็นข้อมูลในเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทขนส่งเอกชนในครั้งต่อไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.