ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคลำพูน เปิดเวทีจัดแนวทางขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 ณ ห้องประชุมจามจุรี เดอะแกรนด์จามจุรีย์ รีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

นายอุดม สุริยะวงศ์ ประธานสภาผู้บริโภคลำพูน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคลำพูน กล่าวเปิดเวทีแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภค, อสม., กลุ่มพึ่งพาตนเองแม่ปอค, กลุ่มลุ่มน้ำปิง vcap สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน, สถาบันวิจัยหริภุญชัยลำพูน, เครือข่ายผ้าทอกะเหรี่ยง เกษตรกรฯ

โดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน หน่วยงานประจำจังหวัดลำพูน สภาองค์กรผู้บริโภค ได้ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผ่านการรับเรื่องร้องทุกข์ ช่วยไกล่เกลี่ยเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิโดยสามารถดำเนินคดีในนามของสภาองค์กรของผู้บริโภค ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามที่สภาฯ กำหนด เช่น ด้านการเงิน การขนส่ง ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาหารและยา ด้านการบริการสุขภาพ ด้านสินค้าและบริการ และ ด้านการสื่อสารฯ ซึ่งหากผู้บริโภคต้องการร้องทุกข์สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ: ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน หน่วยงานประจำจังหวัด TCC., ไลน์ไอดี: csm.lpn, โทรศัพท์ 053-561-137 สายด่วน 062-703-0201 หรืออีเมล consumer.lpn@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.