ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพะเยา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพสมาชิก เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคเพิ่ม

 

เมื่อ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์เดอโฮเต็ล พิษณุโลก หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาชิกให้มีความเข้าใจด้านสิทธิผู้บริโภคและการพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสมาชิก  กลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน พื้นที่ 5 จังหวัด จ.อุตรดิตถ์, จ.พิษณุโลก, จ.กำแพงเพชร, จ.นครสวรรค์ และจ.ชัยนาท

 

โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้องค์กรเครือข่ายให้มีความรู้ การดำเนินการพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค และการองค์กรของผู้บริโภคเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

 

โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนาองค์กรของผู้บริโภค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มีตัวแทนองค์กรสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค รต.เคลือ มีสุข ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค คุณพวงทอง ว่องไว ฝ่ายงานสนับสนุนสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ นายลาภิศ  ฤกษ์ดี และมีการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย เรื่องร้องเรียนตามประเด็น 8 เรื่องผู้บริโภค และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษ โดย สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค หัวข้อการขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภค ตาม พรบ.จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมวางแผนเตรียมการขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภค ตาม พรบ.จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.