หน่วยพะเยา ประชุมติดตามผลดำเนินงานสมาชิก พร้อมขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรม สบายเบส โฮเท็ล หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา จัดประชุมสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรสมาชิก กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และพัฒนาแผนงานร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเกิดการรับรู้ รับทราบการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงานประจำจังหวัด และร่วมกันกำหนดการรณรงค์เปลี่ยนถุงลมนิรภัยเป็นวาระร่วมเพื่อการขับเคลื่อนของสมาชิกสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เพื่อที่ส่งข้อมูลความรู้และผลกระทบไปยังผู้บริโภคให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักต่ออันตรายจากถุงลมนิรภัย ตลอดจนเกิดแผนงานร่วมกันของสมาชิกสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

โดยหากผู้บริโภคพบการละเมิดสิทธิผู้บริโภคร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค

โทรศัพท์ 084-8046444 / 054-458757 หรือ ไอดีไลน์ 0848046444
เพจ Facebook : ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.