หน่วยงานเขตภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมขึ้นทะเบียน กลุ่มองค์กรผู้บริโภคใน จ.พิษณุโลก

 

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มองค์กรของผู้บริโภคในจังหวัดเป้าหมาย ในการขึ้นทะเบียนการจดเเจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมสมาคมสร้างสุขภาคเหนือตอนล่าง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยผู้แทนหน่วยงานได้แนะนำเรื่องที่มา บทบาท และภารกิจของสภาองค์กรของผู้บริโภค รวมถึงสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการบรรยายเรื่องคุ้มครองเเละพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เเละ สิทธิ หน้าที่ เเละประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนจดเเจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค เพื่อให้กลุ่มสมาชิกในจังหวัดพิษณุโลก จัดเตรียมข้อมูลเเละเอกสารในการขึ้นทะเบียนจดเเจ้งสถานะองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.