หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายงานคุ้มครองผู้บริโภค คณะมนุษย์ศาสตร์ มช.

 

เมื่อ 12 ก.ค.66 นางลำดวน มหาวัน หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค บรรยายให้ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200 กว่าคน ให้ความรู้ที่มาของสภาองค์กรของผู้บริโภค บทบาท ภารกิจองค์กร สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค แนะนำหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาและการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกออนไลน์ ช่องทางการร้องเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.