หน่วยพะเยา ร่วมคลินิก กม. พร้อมนิติศาสตร์ ม.พะเยา – หน่วยงานรัฐ ตั้งโต๊ะแก้ปัญหาผู้บริโภคถูกโกงสั่งสินค้าออนไลน์

 

เมื่อ 18 ก.ค.66 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการถูกหลอกลวงจากสินค้าออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ สถิติการร้องเรียนและร่วมให้ข้อคิดเห็นจากการทำงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอการแก้ไขปัญหาจากการซื้อสินค้าออนไลน์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ

 


โดยการประชุมได้รับความร่วมมือจากคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา สคบ.พะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะการแก้ไข เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบาย การปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจัดการปัญหาได้สะดวกและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

พบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อขอปรึกษาหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาผู้บริโภค) โทรศัพท์ : 084 804 6444 / 054 458 757 , เฟซบุ๊ก : ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.