หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามภารกิจองค์กรผู้บริโภคจังหวัด

 

เมื่อ 20 ส.ค.66 หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรสมาชิกสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรผู้บริโภค เข้าร่วม 50 คน เพื่อสรุปและนำเสนอการทำงานขององค์กรและหน่วยงานประจำจังหวัดตามภารกิจของสภาผู้บริโภค โดยมี นางมลวิภา ศิริโหราชัย ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม

โดยเนื้อหาในที่ประชุม ได้แก่
1. แลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงานผู้บริโภคในพื้นที่และประสบการณ์การทำงานของ องค์กรผู้บริโภคในพื้นที่
2. สรุปผลการทำงานของหน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ตามบทบาทภาระกิจในช่วงที่ผ่านมาตาม
3. นำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยประจำ จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมา
4. ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการและการจัดทำรายงานโครงการระดับพื้นที่
5. กำหนดแผนการการทำงานร่วมระหว่างองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานประจำจังหวัดตามภาระกิจของสภาองค์กรของผู้บริโภค

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.