สอบ.หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมศักยภาพบุคคลกรด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ การสอบข้อเท็จจริงประกอบเรื่องร้องเรียน

 

เมื่อ 11 มี.ค.65 หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดอบรมเสริมศักยภาพกรรมการและแกนนำองค์กรสมาชิก สภาองค์กรของผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการสอบข้อเท็จจริงประกอบการรับเรื่องร้องเรียน โดยมี ทนายสุทธิเกียรติ ธรรมดุล และ ทนายกิติยา รังมาตย์ ทนายประจำหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นวิทยากร

 

 

 

ที่มา: แฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.