หน่วยจัดการ จ.เชียงใหม่ – แกนนำ สอบ. ร่วมสรุปโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคและสภาองค์กรผู้บริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2565 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2022, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.