ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ลำปาง – เครือข่ายผู้บริโภค ร่วมประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง หน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค เครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวกับผู้บริโภค และตัวแทนแกนนำสมาชิกองค์กรสภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาการทำงานหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ และองค์กรของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมนอนนี่ ลำปาง

 

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.