ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคลำปาง จัดประชุมถกปัญหาผู้บริโภคที่ถูกละเลย

วันที่ 16 กันยายน 2565 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาประเด็น 8 ด้าน ที่ถูกละเลยจากหน่วยงานเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค (อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) โครงการพัฒนาความร่วมมือ การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการบริโภคและจำหน่าย ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน (12 อำเภอ 12 ตำบล นำร่อง) ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนลอด์จ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.