ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคลำปาง ร่วม สสจ. ภาคีเครือข่าย จัดเวทีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน

 

30 มี.ค.65 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงเเรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และวางแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในโครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการการจัดการปัญหายาไม่ปลอดภัยในชุมชน จ.ลำปาง

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ที่มา: แฟนเพจศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.