ศูนย์องค์รวมอำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้กับแกนนำ อสม.ตำบลบ้านสาง

 

          ศูนย์องค์รวมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้กับแกนนำ อสม.ตำบลบ้านสาง ภายใต้โครงการโครงการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลกับอสม. ตำบลบ้านสาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีวิทยากรจากฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาที่ปลอดภัยและการเฝ้าระวังยาอันตรายในพื้นที่บ้านสาง

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.