เวทีการพัฒนาความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ระหว่างสภาฯ หน่วยงานภาครัฐ สื่อ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (8 เม.ย.65)

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.