ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคลำปาง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลสบป้าด

 

เมื่อ 25 พ.ค.65 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง นำโดย นายสมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าหน่วยประจำจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมเรียนรู้สิทธิของผู้บริโภค 8 ด้าน (ได้แก่ การเงินการธนาคาร, อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การขนส่งและยานพาหนะ, สินค้าและบริการทั่วไป, สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย, บริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านบริการสุขภาพ) และประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่รับเรื่องเรียนเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิให้กับผู้สูงอายุตำบลสบป้าด ในกิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบป้าด รุ่นที่ ๔ “สูงอายุอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” ณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

 

ที่มา: แฟนเพจศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.