หน่วยประจำจังหวัดภาคเหนือ สรุปผลงานไตรมาส 3 ชูเรื่องเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่

 

เมื่อ 23 ก.ค.66 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ จัดประชุมหน่วยงานประจำจังหวัด หน่วยประสานงานจังหวัด และกรรมการนโยบายเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และน่าน เพื่อรายงานและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในระดับจังหวัดและภาค

โดยมีการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 และแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 4  ของหน่วยงานประจำจังหวัดและหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีทิศทางการทำงานเรื่องร้องเรียน 8 ด้าน แต่ละจังหวัดได้เร่งช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอย่างเต็มที่ โดยผลงานเด่นของแต่ละจังหวัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ ได้แก่

1. จ.พะเยา ขับเคลื่อนประเด็นสายอินเตอร์เน็ตร่วงหล่นและห้อยลงมากองบนพื้น
2. จ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนประเด็น ระบบขนส่งที่ปลอดภัยในเขตเมือง และ ยาปลอดภัยในชุมชน โดยกลไกของชุมชน
3. จ.ลำปาง ขับเคลื่อนประเด็น ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัย
4. จ.เชียงราย ขับเคลื่อนประเด็น เฝ้าระวังยาที่มีส่วนผสมของสารสเตอรอย
5. จ.ลำพูน ขับเคลื่อนประเด็น อาหารปลอดภัยในเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
6. จ.น่าน ขับเคลื่อนประเด็น แก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD)
7. จ.แพร่ ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดยาผสมสารสเตียรอยด์

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมจะมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.