สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จ.พะเยา จัดอบรมแกนนำเยาวชนสันป่าม่วง ‘เท่าทันการบริโภคสินค้าออนไลน์’

 

เมื่อวันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดพะเยา ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลสันป่าม่วง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเท่าทันการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ ภายใต้โครงการ “วัยรุ่นวัยมันส์รู้เท่าทันบริการออนไลน์” ณ ห้องประชุมมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภาองค์กรของผู้บริโภค

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.