สภาผู้บริโภคพะเยา ร่วม กฟภ. – บริษัทฯ สื่อสาร ถกปัญหาสายสัญญาณห้อยย้อย เดือนร้อน ปชช.ในจังหวัด

 

เมื่อ 15 ส.ค.66 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทสื่อสารในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ทรู-ดีแทค, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส และทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวิเคราะห์และวางแผน แก้ไขปัญหาสายไฟฟ้า สายอินเตอร์เน็ต ที่มีการจัดเก็บไม่เรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค

นายต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา กล่าวว่า มีผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาหลายรายร้องเรียนว่า ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผลกระทบจากสายสื่อสารหรือสายอินเตอร์เน็ต ที่ร่วงหล่นและห้อยลงมากองบนพื้น บางส่วนพาดบนถนน พาดบนต้นไม้และหลังคาหรือหน้าบ้าน นอกจากนั้นยังพบว่าบางจุดได้มีการรื้อถอนแต่ไม่มีการติดตั้งและจัดเก็บสายเหล่านั้นให้เรียบร้อย โดยยังกองไว้บนพื้นถนนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกกังวลว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสาร วันนี้จึงเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้กล่าวว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกจังหวัดแต่จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแรกที่จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหาทางออกร่วมกัน

สำหรับบรรยากาศการประชุม ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการบริษัทสื่อสารได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นว่า สาเหตุที่เกิดปัญหามี 2 ประเด็นหลักคือ กรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบททำการขยายถนน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตพื้นที่การให้บริการ จึงต้องย้ายหรือปรับเปลี่ยนเสาไฟ แต่ช่วงที่ผ่านมาได้แจ้งให้บริษัทสื่อสารร่วมย้ายและติดตั้งไปพร้อมกัน แต่ทราบว่าบางบริษัทติดภารกิจไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องสายสื่อสารเก่าแต่ยังพบว่ามีการพาดรวมกับสายใหม่ว่า ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดการสายสื่อสารเหล่านี้ เพราะไม่มีสถานที่จัดเก็บหรือทำลาย ในที่ประชุมจึงขอให้ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ประสานเครือข่ายผู้บริโภคและองค์กรปกครองในท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อจัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บ หรือประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนที่มีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับการจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบนั้นจะดำเนินการทุกพื้นที่ แต่จะเริ่มทยอยทำในพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะ 6 หมู่บ้านของตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พะเยา จะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ จากนั้นจะประสานผู้ประกอบการสายสื่อสารลงพื้นที่แก้ไขปัญหาพร้อม ๆ กัน โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนข้อกังวลและข้อข้องใจของประชาชน ที่เกิดความสับสนระหว่างสายสื่อสารและสายไฟฟ้า ทาง กฟภ.แจ้งว่า เสาไฟฟ้าแต่ละต้นจะมีสายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และสายสื่อสาร โดยสายสื่อสารจะอยู่ล่างสุด หากวัดระดับความสูงจากพื้นราว 5 เมตร ดังน้ันหากประชาชนพบเห็นสายดังกล่าวร่วงหล่น ขอให้สังเกตลักษณะของสี เช่น สายสื่อสารจะเป็นเส้นสีดำคาดด้วยสีต่าง ๆ เช่น เหลือง เขียว แดง น้ำเงิน เป็นต้น แต่หากไม่แน่ใจก็ไม่ควรแตะต้องสายดังกล่าว ขอให้แจ้งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือเพจ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0848046444

อย่างไรก็ตาม อัยการจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดี ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของศูนย์คุ้มครองสิทธิ ได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร ติดต่อขอรับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ผู้เสียหายที่ สนง.ยุติธรรมจังหวัดพะเยา โดยให้ดำเนินภายในระยะเวลา 1 ปี

ข่าวโดย คุณพรณภทร สุวลัย
(สาวจี๋) สวท.พะเยา

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.