หน่วยงานภาคเหนือ จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ‘พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-กำแพงเพชร’ เน้นสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ผลักดันภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค

 

เมื่อ 16 ส.ค.66 ณ รร.เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักใน 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร

โดย คุณลาภิศ ฤกษ์ดี หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ สภาองค์กรผู้บริโภค ได้นำเสนอข้อมูลความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ.2562 โดยมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ทำหน้าที่คุ้มครองบริโภคในทุกด้าน และมีความเป็นอิสระ สภาองค์กรผู้บริโภคจึงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ แทนผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค), สภ.เมืองพิษณุโลก ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้ข้อมูลกับกลุ่มองค์กรผู้บริโภคได้เท่าทันและมีความรู้ด้านการพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประเด็นข้อมูลการทำงานจากผู้แทนหน่วยงานทั้ง 3 จังหวัดข้างต้น ได้แก่

จังหวัดพิษณุโลก
1. ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
– สินค้าไม่ตรงปก สินค้าไม่ได้สั่ง และสั่งสินค้าแต่ไม่ได้สินค้า
– ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โฆษณาเกินจริง
2. แนวทางการทำความร่วมมือขององค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
– ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานของ สำนักงานตำรวจในพื้นที่
– สภาองค์กรของผู้บริโภค > ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ชื่อผู้ประกอบการ เลขที่บัญชีที่ขึ้นติดแบล๊คลิส
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก > ตรวจสอบเลขจดทะเบียน อย. ตรวจสอบที่อยู่และโฆษณา

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
– อาหารปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม
– การขายยาปฎิชีวนะในร้านขายของชำ
– สารปนเปื้อนร้านขายปลาหมึก
2. แนวทางการทำความร่วมมือขององค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
– การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในร้านยาในชุมชน (RDU Community)
– การขึ้นทะเบียน อกผ.3 ผ่านนายทะเบียนจังหวัด (การนำเสนอผลงานให้กับ สคบ./สสส. และจัดเวทีจด
แจ้งอกผ.3 )
– การพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีละ 2 ครั้ง

และ จังหวัดกำแพงเพชร
1. ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
– สินค้าไม่ตรงโฆษณา
– ค่าไฟฟ้าแพงเกินปกติ
– ซื้อซิมรายปีแต่ใช้ไม่ได้จริง
– ราคาสินค้าไม่ตรงป้าย
– ส่งสินค้าที่ไม่ได้สั่ง
– Call Center
– การบริการของสถานบริการ
– ยุ่งยาก ติดตามผู้ส่งไม่ได้ ไม่ทราบขั้นตอน
– ไม่มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบชัดเจน / บุคลากรไม่รู้วิธีจัดการ
2. แนวทางการทำความร่วมมือขององค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
– การเผยแพร่สิทธิ-หน้าที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า (การไฟฟ้า)
– หน้าที่ผู้บริโภคไฟฟ้า (สังเกต + เก็บหลักฐาน)
– ร้องเรียนกับ คพข. (ระดับจังหวัด)
– จัดวงคุยกับบริษัทขนส่งต่างๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.