หน่วยพะเยา สรุปบทเรียนการทำงานเครือข่าย ร่างข้อเสนอพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทั่วถึง

 

เมื่อ 15 ก.ย.66 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา เพื่อวิเคราะห์การทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคพะเยาให้ทั่วถึง ตลอดจนการวางแผนแนวทางเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

 

พบปัญหาผู้บริโภค สามารถติดต่อขอปรึกษาหรือร้องเรียน กับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาผู้บริโภค) ได้ที่

-โทรศัพท์ : 084 804 6444 / 054 458 757
– อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก : ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา
– ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

#ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
#หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา
#สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.