หน่วยพะเยาสรุปบทเรียนผลสำเร็จเครือข่ายฯ ร่างข้อเสนอสานต่อโครงการคุ้มครองผู้บริโภคปี 67

 

เมื่อ 16 ก.ย.66 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดทำโครงการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่รับงบประมาณไปดำเนินการจำนวน 10 องค์กร เพื่อวิเคราะห์ผลสำเร็จ อุปสรรคข้อจำกัดและจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคพะเยาทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้การดำเนินงานสภาองค์กรของผู้บริโภคในปีงบประมาณ 2567

พบปัญหาผู้บริโภค สามารถติดต่อขอปรึกษาหรือร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาผู้บริโภค) ได้ที่ โทรศัพท์ : 084 804 6444 / 054 458 757 เฟซบุ๊ก : ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.