คณะทำงานด้านอาหารฯ สภาผู้บริโภคพะเยา เตรียมจัดอบรมแกนนำเพื่อเฝ้าระวังยาอันตรายในชุมชน

 

เมื่อ 17 พ.ค.65 คณะทำงานด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จัดประชุมเพื่อออกแบบกระบวนการอบรมพัฒนาขยายแกนนำในการเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียน โดยได้มีการออกแบบกระบวนการเพื่อจะทำให้มีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย 5 ตำบล ตำบลละ 5 คน เป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยาอันตรายในชุมชนและเฝ้าระวังยาอันตรายที่ขายในร้านชำ รวมทั้งสามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้แก่หน่วยงานประจำจังหวัดพะเยาให้มีการดำเนินการแก้ไขได้ต่อไป

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.