สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วคบท.-จุฬาฯ-สสส.

 

เมื่อ 7 ก.ค.65 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรมแผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคฯ จุฬาฯ-สสส.ศึกษาดูงานหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภคด้านระบาดวิทยา กฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภคของ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นคบส. รุ่นที่ 8 นำทีมโดยเยี่ยมโดย รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร และ ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ วคบท.

 

ที่มา: เเฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.