สอบ.เชียงใหม่ เสริมศักยภาพแกนนำองค์กรผู้บริโภค มุ่งแก้ปัญหา ‘ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย – โฆษณาผิด กม.’

 

เมื่อ 27 มิ.ย.65 หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดการอบรมเสริมศักยภาพแกนนำองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “แกนนำองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่”

โดยมี เภสัชกรพิสนฑ์ ศรีบัณฑิต และ เภสัชกรหญิงนัทธินี วัฒนวราสันติ์ จากฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คุณลำดวน มหาวัน หัวหน้าหน่วยฯ และ คุณรจนา ยี่บัว เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน จากหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคจำนวน 5 องค์กร ได้แก่ องค์กร เขียว สวย หอม, ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชียงใหม่, สมาคมผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยเชียงใหม่, มูลนิธิแสงสิทธิการ (เพื่อคุณภาพชีวิต), กลุ่มสตรีบ้านแม่สะลาบและแกนนำสุขภาพอำเภอสันกำแพง เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

ที่มา: หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.