เปิดสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย

 

 

28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ

เปิดสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ชาวเชียงใหม่ช่วยกัน เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กล่าวเปิดงานโดย นางมลวิภา ศิริโหราชัย ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ นางลำดวน มหาวัน หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สรุปประเด็นเรื่อง ชาวเชียงใหม่ช่วยกัน เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายให้หน่วยงาน,ภาควิชาการ, สำนักงานอาหารและยา,คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ข้อมูล ตอบตำถาม ข้อเสนอแนะ พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

 

 

 

ที่มาเนื้อหาและภาพข่าว: แฟนเพจหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ Love OK Click Station 96.75 MHz

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.