สอบ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สนับสนุนองค์กรสมาชิก อ.ดอยหล่อ

 

 

เมื่อ 19 ส.ค.65 หน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค ลงพื้นที่ทำภารกิจสนับสนุนองค์กรสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์อำเภอดอยหล่อ แนะนำที่มาและบทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภค รวมถึงการร้องเรียนและแนะนำหน่วยประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

ที่มา: หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.