ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคลำปาง ร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัด หนุนสร้างความปลอดภัย นร.ต้อนรับเปิดเทอม

 

มื่อ 19 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน พนักงานขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้บริการตรวจสภาพรถและการรับคำขออนุญาตใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน และ มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำปาง และศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง หน่วยประจำจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.