สอบ.หน่วยประจำจังหวัดลำปาง ร่วมเวทีคืนข้อมูลผลวิเคราะห์ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญพื้นที่ ต.แม่เมาะ มุ่งจัดการคุณภาพน้ำดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

เมื่อ 19 พ.ค.65 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจำหวัดลำปาง หน่วยประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีคืนข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.