ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคลำปางจับมือภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

 

30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง

          ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง หน่วยงานประจำจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค และองค์กรสมาชิกฯ ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, เครือข่ายเภสัช คบศ. และ RDU โรงพยาบาล 13 แห่ง ในการพัฒนาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการบริโภคและจำหน่าย ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานประจำจังหวัด สภาองค์กรของผู้บริโภค

ที่มา: ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำปาง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.