สอบ.หน่วยประจำจังหวัดภาคเหนือ ถอดบทเรียนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคปี 65

 

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ์ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือจัดเวทีถอดบทเรียนกระบวนการทำงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและหน่วยงานประจำจังหวัดตามภารกิจและบทบาทหน้าที่องค์กรของผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนการทำงานให้เกิดความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะแผนงานปี 2565 เพื่อการพัฒนาทิศทางข้อเสนอต่อการดำเนินงานร่วมกันในระดับภาคจากตัวแทนหน่วยงานประจำจังหวัด

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2566 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา | Copyright © 2023, All rights reserved. Phayao Development Foundation (PDF), Thailand.